Svenska Ögonläkarföreningens 

utbildningssida 


 Klicka på länken HÄR för ansökan till kurserna
www.ögonutbildning.com


Du måste sedan registrera dig för att kunna gå kurserna.

Att registrera dig är gratis men du måste vara medlem i Ögonläkarföreningen

Registrera dig idag!  Tillgängliga kurser

  Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

  Grad på kornea

  ST-Kurs som hålls mellan mellan 30 januari till 3 februari  i Stockholm


  ST-Kurs som hålls mellan 6 - 10 mars  i Linköping

  ST-kurs som hålls mellan 20-23 mars i Lund


  ST-kurs som hålls mellan 6 - 10 mars  i Stockholm


  ST-kurs som hålls mellan 6 - 10 mars  i XXX

  ST-kurs som hålls mellan 11-15 september i Uppsala

  ST-kurs hålls mellan 18-22 september i Malmö


  ST-kurs som hålls mellan 23-26 oktober i Örebro  ST-kurs som hålls mellan 20-23 november i Stockholm

  Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2017


  Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

  Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


  Kursen hålls mellan 29 - 31 januari  i Stockholm
  ST-kurs som hålls mellan 12-15 mars 2018 i Lund


  ST-Kurs som hålls mellan 19 - 23 mars  i Linköping


  ST-kurs som hålls mellan 17 - 20 april 2018  i Stockholm

  Glaukomsjukvården är en stor utmaning. Vi ger en livslång vård, ofta med mycket begränsad resurs, till allt flera patienter som lider av en synhotande sjukdom. Glaukomkursen består av föreläsningar och falldiskussioner. Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagarna ha fått en övergripande uppfattning om handläggning av glaukompatienter enligt Socialstyrelsens Föreskrifter och fått insikt om individualiserad glaukombehandling enligt de nationella riktlinjerna. Under kursen kommer alla kursdeltagare att presentera ett eget patientfall, reflektera och diskutera fallet inom en grupp. Ett fall från varje grupp ska presenteras vid kursavslutningen till hela kursen. 


  Välkomna till utmaningen!


  Enping Chen, kursledare


  Carina Spolnik, kurssekreterare  Kurs i praktiskt optik som ges mellan den 28 maj och 1 juni 2018 i Uppsala


  ST-kurs Neurooftalmologi hålls i Malmö 17-21 september 2018  ST-kurs som hålls mellan 22-25 oktober i Malmö

  Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2018


  Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

  Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


  ST-kurs som hålls mellan 19-22 november  2018 i Stockholm


  Kursmaterial

  Kompendier

  Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

  ST-kurs som hålls mellan 21-24 oktober i Örebro


  Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2019


  Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

  Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


  ST-kurs som hålls mellan 18-21 november  2019 i Stockholm  ST-kurs Neurooftalmologi hålls i Malmö 16-20 september 2019

  Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

  Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2020


  Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

  Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten.   ST-Kurs som hålls mellan 2 - 6 mars  i Linköping

  Välkommen till SK-kursen i Uveas sjukdomar våren 2020! 

  Kursen är 3,5 dagar. 

  9-12 mars 2020

  Vi börjar redan på morgonen första dagen kl 0830, för att avsluta till lunch sista dagen. 

  Det är långa dagar, men alternativet är att vi slutar sent torsdag em. 

  För att frigöra mer tid för föreläsningar och falldiskussioner har vi även i år bytt ut immunologiföreläsningen mot självstudier och instuderingsfrågor se  nedan dokument

  Allt kursmaterial får ni på plats men utvärderingen måste göras i Moodle för godkänd kurs


  Välkomstbrev med info

  Kursschema

  ST-kurs som hålls 11-15 maj 2020 i Uppsala

  Ersätter kursen 25 - 29 november 2019

  ST-kurs som hålls  i Stockholm
  ST-kurs som hålls mellan 22-25 oktober i Malmö  ST-kurs Neurooftalmologi hålls i SKÅNE 21-25 september 2020  ST-kurs som hålls mellan 16-20 november i Malmö 2020Logga barn  Diskussionsforum för ST-läkare

  Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2020


  Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

  Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


  Efterutbildningskurs som hålls i Malmö februari 2018


  En testkurs för kursgivare 

  Online-videolektioner från http://www.ophthobook.com/

  Chefsmöte på Krusenberg 2018-09-26--27

  Diskussionsforum för ögonläkare