Svenska Ögonläkarföreningens 

utbildningssida 


 Klicka på länken HÄR för ansökan till kurserna
www.ögonutbildning.com


Du måste sedan registrera dig för att kunna gå kurserna.

Att registrera dig är gratis men du måste vara medlem i Ögonläkarföreningen

Registrera dig idag!    Tillgängliga kurser

    Grad på kornea

    ST-Kurs som hålls mellan mellan 30 januari till 3 februari  i Stockholm


    ST-Kurs som hålls mellan 6 - 10 mars  i Linköping

    ST-kurs som hålls mellan 20-23 mars i Lund


    ST-kurs som hålls mellan 6 - 10 mars  i Stockholm


    ST-kurs som hålls mellan 6 - 10 mars  i XXX

    ST-kurs som hålls mellan 11-15 september i Uppsala

    ST-kurs hålls mellan 18-22 september i Malmö


    ST-kurs som hålls mellan 23-26 oktober i Örebro    ST-kurs som hålls mellan 20-23 november i Stockholm

    Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2017


    Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

    Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


    Kursen hålls mellan 29 - 31 januari  i Stockholm
    ST-kurs som hålls mellan 12-15 mars 2018 i Lund


    ST-Kurs som hålls mellan 19 - 23 mars  i Linköping


    ST-kurs som hålls mellan 17 - 20 april 2018  i Stockholm

    Glaukomsjukvården är en stor utmaning. Vi ger en livslång vård, ofta med mycket begränsad resurs, till allt flera patienter som lider av en synhotande sjukdom. Glaukomkursen består av föreläsningar och falldiskussioner. Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagarna ha fått en övergripande uppfattning om handläggning av glaukompatienter enligt Socialstyrelsens Föreskrifter och fått insikt om individualiserad glaukombehandling enligt de nationella riktlinjerna. Under kursen kommer alla kursdeltagare att presentera ett eget patientfall, reflektera och diskutera fallet inom en grupp. Ett fall från varje grupp ska presenteras vid kursavslutningen till hela kursen. 


    Välkomna till utmaningen!


    Enping Chen, kursledare


    Carina Spolnik, kurssekreterare    Kurs i praktiskt optik som ges mellan den 28 maj och 1 juni 2018 i Uppsala


    ST-kurs Neurooftalmologi hålls i Malmö 17-21 september 2018    ST-kurs som hålls mellan 22-25 oktober i Malmö

    Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2018


    Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

    Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


    ST-kurs som hålls mellan 19-22 november  2018 i Stockholm


    Kursmaterial

    Kompendier

    Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

    ST-kurs som hålls mellan 21-24 oktober i Örebro


    Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2019


    Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

    Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


    ST-kurs som hålls mellan 18-21 november  2019 i Stockholm    ST-kurs Neurooftalmologi hålls i Malmö 16-20 september 2019

    Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

    Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2020


    Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

    Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten.     ST-Kurs som hålls mellan 2 - 6 mars  i Linköping

    Välkommen till SK-kursen i Uveas sjukdomar våren 2020! 

    Kursen är 3,5 dagar. 

    9-12 mars 2020

    Vi börjar redan på morgonen första dagen kl 0830, för att avsluta till lunch sista dagen. 

    Det är långa dagar, men alternativet är att vi slutar sent torsdag em. 

    För att frigöra mer tid för föreläsningar och falldiskussioner har vi även i år bytt ut immunologiföreläsningen mot självstudier och instuderingsfrågor se  nedan dokument

    Allt kursmaterial får ni på plats men utvärderingen måste göras i Moodle för godkänd kurs


    Välkomstbrev med info

    Kursschema

    ST-kurs som hålls 11-15 maj 2020 i Uppsala

    Ersätter kursen 25 - 29 november 2019

    ST-kurs som hålls  i Stockholm
    ST-kurs som hålls mellan 22-25 oktober i Malmö    ST-kurs Neurooftalmologi hålls i SKÅNE 21-25 september 2020    ST-kurs som hålls mellan 16-20 november i Malmö 2020Logga barn    Diskussionsforum för ST-läkare

    Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2020


    Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

    Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


    Efterutbildningskurs som hålls i Malmö februari 2018


    En testkurs för kursgivare 

    Online-videolektioner från http://www.ophthobook.com/

    Chefsmöte på Krusenberg 2018-09-26--27

    Diskussionsforum för ögonläkare