Svenska Ögonläkarföreningens 

utbildningssida 


 Klicka på länken HÄR för ansökan till kurserna
www.ögonutbildning.com


Du måste sedan registrera dig för att kunna gå kurserna.

Att registrera dig är gratis men du måste vara medlem i Ögonläkarföreningen

Registrera dig idag!  Kursutbud


  Diskussionsforum för ST-läkare

  Kursmaterial

  Kompendier

  Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

  ST-kurs som hålls mellan 21-24 oktober i Örebro


  Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2019


  Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

  Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


  ST-kurs som hålls mellan 18-21 november  2019 i Stockholm  ST-kurs Neurooftalmologi hålls i Malmö 16-20 september 2019

  Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

  Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2020


  Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

  Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten.   ST-Kurs som hålls mellan 2 - 6 mars  i Linköping

  Välkommen till SK-kursen i Uveas sjukdomar våren 2020! 

  Kursen är 3,5 dagar. 

  9-12 mars 2020

  Vi börjar redan på morgonen första dagen kl 0830, för att avsluta till lunch sista dagen. 

  Det är långa dagar, men alternativet är att vi slutar sent torsdag em. 

  För att frigöra mer tid för föreläsningar och falldiskussioner har vi även i år bytt ut immunologiföreläsningen mot självstudier och instuderingsfrågor se  nedan dokument

  Allt kursmaterial får ni på plats men utvärderingen måste göras i Moodle för godkänd kurs


  Välkomstbrev med info

  Kursschema

  ST-kurs som hålls 11-15 maj 2020 i Uppsala

  Ersätter kursen 25 - 29 november 2019

  ST-kurs som hålls  i Stockholm
  ST-kurs som hålls mellan 22-25 oktober i Malmö  ST-kurs Neurooftalmologi hålls i SKÅNE 21-25 september 2020

  Välkommen till SK-kursen i Uveas sjukdomar våren 2021! 

  Kursen är 3,5 dagar. 

  15-18 mars 2021

  Vi börjar redan på morgonen första dagen kl 0830, för att avsluta till lunch sista dagen. 

  Det är långa dagar, men alternativet är att vi slutar sent torsdag em. 

  För att frigöra mer tid för föreläsningar och falldiskussioner har vi även i år bytt ut immunologiföreläsningen mot självstudier och instuderingsfrågor se  nedan dokument

  Allt kursmaterial får ni på plats men utvärderingen måste göras i Moodle för godkänd kurs


  Välkomstbrev med info

  Kursschema

  Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2020


  Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

  Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


  Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

  ST-kurs som hålls  i Stockholm
  ST-kurs Neurooftalmologi hålls i SKÅNE 21-25 september 2020  ST-kurs som hålls mellan 22-25 oktober i Malmö

  ST-kurs som hålls 11-15 maj 2020 i Uppsala

  Ersätter kursen 25 - 29 november 2019  ST-kurs som hålls mellan 22-25 oktober i Malmö  ST-kurs Neurooftalmologi hålls i SKÅNE 

  ST-kurs som hålls  i Stockholm


  Välkommen till SK-kursen i Uveas sjukdomar våren 2021! 

  Kursen är 3,5 dagar. 

  15-18 mars 2021

  Vi börjar redan på morgonen första dagen kl 0830, för att avsluta till lunch sista dagen. 

  Det är långa dagar, men alternativet är att vi slutar sent torsdag em. 

  För att frigöra mer tid för föreläsningar och falldiskussioner har vi även i år bytt ut immunologiföreläsningen mot självstudier och instuderingsfrågor se  nedan dokument

  Allt kursmaterial får ni på plats men utvärderingen måste göras i Moodle för godkänd kurs


  Välkomstbrev med info

  Kursschema

  Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2020


  Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

  Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


  Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

  Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2020


  Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

  Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


  Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

  Välkommen till SK-kursen i Uveas sjukdomar våren 2021! 

  Kursen är 3,5 dagar. 

  15-18 mars 2021

  Vi börjar redan på morgonen första dagen kl 0830, för att avsluta till lunch sista dagen. 

  Det är långa dagar, men alternativet är att vi slutar sent torsdag em. 

  För att frigöra mer tid för föreläsningar och falldiskussioner har vi även i år bytt ut immunologiföreläsningen mot självstudier och instuderingsfrågor se  nedan dokument

  Allt kursmaterial får ni på plats men utvärderingen måste göras i Moodle för godkänd kurs


  Välkomstbrev med info

  Kursschema  ST-kurs som hålls mellan 23-25 oktober i Örebro

  Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

  Välkommen till SK-kursen i Uveas sjukdomar våren 2021! 

  Kursen är 3,5 dagar. 

  15-18 mars 2021

  Vi börjar redan på morgonen första dagen kl 0830, för att avsluta till lunch sista dagen. 

  Det är långa dagar, men alternativet är att vi slutar sent torsdag em. 

  För att frigöra mer tid för föreläsningar och falldiskussioner har vi även i år bytt ut immunologiföreläsningen mot självstudier och instuderingsfrågor se  nedan dokument

  Allt kursmaterial får ni på plats men utvärderingen måste göras i Moodle för godkänd kurs


  Välkomstbrev med info

  Kursschema

  Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2020


  Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

  Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten.