Kursmaterial

Kompendier

Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

ST-kurs som hålls mellan 21-24 oktober i Örebro


Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2019


Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


ST-kurs som hålls mellan 18-21 november  2019 i StockholmST-kurs Neurooftalmologi hålls i Malmö 16-20 september 2019