ST-kurser som hölls  2017

Grad på kornea

ST-Kurs som hålls mellan mellan 30 januari till 3 februari  i Stockholm


ST-Kurs som hålls mellan 6 - 10 mars  i Linköping

ST-kurs som hålls mellan 20-23 mars i Lund


ST-kurs som hålls mellan 6 - 10 mars  i Stockholm


ST-kurs som hålls mellan 6 - 10 mars  i XXX

ST-kurs som hålls mellan 11-15 september i Uppsala

ST-kurs hålls mellan 18-22 september i Malmö


ST-kurs som hålls mellan 23-26 oktober i ÖrebroST-kurs som hålls mellan 20-23 november i Stockholm

Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2017


Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten.