Fullständig kursweb: www.PraktiskOptik.se

Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2020


Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. ST-Kurs som hålls mellan 2 - 6 mars  i Linköping

Välkommen till SK-kursen i Uveas sjukdomar våren 2020! 

Kursen är 3,5 dagar. 

9-12 mars 2020

Vi börjar redan på morgonen första dagen kl 0830, för att avsluta till lunch sista dagen. 

Det är långa dagar, men alternativet är att vi slutar sent torsdag em. 

För att frigöra mer tid för föreläsningar och falldiskussioner har vi även i år bytt ut immunologiföreläsningen mot självstudier och instuderingsfrågor se  nedan dokument

Allt kursmaterial får ni på plats men utvärderingen måste göras i Moodle för godkänd kurs


Välkomstbrev med info

Kursschema

ST-kurs som hålls 11-15 maj 2020 i Uppsala

Ersätter kursen 25 - 29 november 2019