ST-kurs som hålls  i Stockholm
ST-kurs Neurooftalmologi hålls i SKÅNE 21-25 september 2020ST-kurs som hålls mellan 22-25 oktober i Malmö

ST-kurs som hålls 11-15 maj 2020 i Uppsala

Ersätter kursen 25 - 29 november 2019