ST-kurser som hålls  2018


Kursen hålls mellan 29 - 31 januari  i Stockholm
ST-kurs som hålls mellan 12-15 mars 2018 i Lund


ST-Kurs som hålls mellan 19 - 23 mars  i Linköping


ST-kurs som hålls mellan 17 - 20 april 2018  i Stockholm

Glaukomsjukvården är en stor utmaning. Vi ger en livslång vård, ofta med mycket begränsad resurs, till allt flera patienter som lider av en synhotande sjukdom. Glaukomkursen består av föreläsningar och falldiskussioner. Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagarna ha fått en övergripande uppfattning om handläggning av glaukompatienter enligt Socialstyrelsens Föreskrifter och fått insikt om individualiserad glaukombehandling enligt de nationella riktlinjerna. Under kursen kommer alla kursdeltagare att presentera ett eget patientfall, reflektera och diskutera fallet inom en grupp. Ett fall från varje grupp ska presenteras vid kursavslutningen till hela kursen. 


Välkomna till utmaningen!


Enping Chen, kursledare


Carina Spolnik, kurssekreterareKurs i praktiskt optik som ges mellan den 28 maj och 1 juni 2018 i Uppsala


ST-kurs Neurooftalmologi hålls i Malmö 17-21 september 2018ST-kurs som hålls mellan 22-25 oktober i Malmö

Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar 2018


Kursen innefattar kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt prognos avseende ögats, ögonlockens och orbitans tumörsjukdomar. Diagnostik och handläggning vid felställning i ögonlocken där i första hand kirurgisk åtgärd är indicerad. Patogenes, diagnostik och behandling av tårvägarnas sjukdomar. Kortfattad epidemiologi, patogenes, diagnostik och behandling samt i förekommande fall prognos vid endokrin oftalmologi i orbita.

Kursen innefattar katedrala föreläsningar, wet-lab samt grupparbeten. 


ST-kurs som hålls mellan 19-22 november  2018 i Stockholm