Utbildningsnyheter

ST-Kurser 2018

ST-Kurser 2018

by Sten Kjellström -
Number of replies: 0
Picture of Retina 17 - lärare

Alla nedanstående kurser ansöks via www.ögonutbildning.com


Hösten 2018 (Anmälan 2018-03-01 -- 2018-04-30)

● Neurooftalmologi, Lund 17-21 september

● Barnoftalmologi och skelning, Lund 15-19 oktober

● Diabetes och ögonkomplikationer, Lund 22-26 oktober

● Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbitas sjukdomar, Stockholm - 5-9 november

● Lins och refraktiv kirurgi, Stockholm 19-22 november


Våren 2018 (Anmälan stängd)

● Cornea, Stockholm 29-31 januari

● Uvea, Lund 12-15 mars

● Retina, Linköping  19-23 mars

● Glaukom, Stockholm 17-20 april

● Praktisk optik, Uppsala 28 maj-1 juni